HEALTHY BUILDING INDEX TOOL

Voor een gezond, stimulerend en comfortabel gebouwEen gezond en comfortabel gebouw is belangrijk voor de tevredenheid van de medewerkers die er werkzaam zijn, en daarnaast ook voor hun productiviteit en gezondheid. De Healthy Building Index Tool berekent de score van uw gebouw en geeft u inzicht in de tevredenheid van de gebouwgebruikers. Daarnaast worden risicofactoren van uw gebouw benoemd en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering en/of vervolgonderzoek.

Wilt u weten hoe tevreden uw medewerkers of huurders zijn over het gebouw waarin ze werken? Zet dan onze online Healthy Building Index Tool in!


De Healthy Building Index Tool is ontwikkeld door bba binnenmilieu, in samenwerking met DGMR. Met de tool kan objectief worden gemeten hoe tevreden uw medewerkers/huurders zijn met het binnenmilieu en de voorzieningen in uw gebouw.

De Healthy Building Index laat zien hoe goed uw gebouw scoort. Ook worden de resultaten vergeleken met een gemiddeld Nederlands kantoorgebouw en de scores worden uitgesplitst per thema.

Het uitvoeren van de tool

De tool bestaat uit een efficiënt in te vullen enquête voor de gebruikers in het gebouw.
De tevredenheid van de medewerkers met betrekking tot het binnenmilieu, voorzieningen en ervaren controle worden in kaart gebracht. De globale locatie in het gebouw wordt meegenomen in elke enquête voor op maat gemaakte aanbevelingen.
De algemene kenmerken van het gebouw worden eenmalig door de gebouwbeheerder ingevuld om een beeld te krijgen van de werkplekken.
Wanneer alle informatie bij ons binnen is, zullen de resultaten gegenereerd worden.Voorbeeld van een deel van de enquête en van de online vragenlijst over het gebouw.

Resultaten

De resultaten kunt u bekijken op een speciaal voor u aangemaakte pagina op onze beveiligde website. Voor uw gebouw wordt een Healthy Building Index berekend, waaruit in één oogopslag blijkt hoe uw gebouw scoort ten opzichte van een gemiddeld Nederlands kantoor. De tevredenheid van uw medewerkers wordt bepaald op de aspecten:

  • Thermisch binnenklimaat
  • Binnenluchtkwaliteit
  • Licht
  • Geluid
  • Voorzieningen
  • Ervaren controle

Ook wordt een score voor gebouwgerelateerde gezondheid en zelf-ingeschatte productiviteit bepaald. En dit allemaal op maat voor uw gebouw. Op basis van de klachten en de gebouwkenmerken worden er risicofactoren aangeduid en worden er aanbevelingen gedaan voor mogelijke verbeteringen. Dit kunnen concrete oplossingen zijn of aanbevelingen voor gericht vervolgonderzoek.Voorbeeld hoe de resultaten van uw gebouw gepresenteerd worden.

Contact

Wilt ook u inzicht in de kwaliteiten en potentie van uw gebouw? Neem dan contact op met dr. ir Marije te Kulve van bba binnenmilieu of ir. Merlijn Huijbers van DGMR of bel 088 – 222 9494.


Klik hier om naar de enquête te gaan!